آخرین مطالب

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و یک: تو خوشبختی...

این برنامه: کیومرث پوراحمد به روایت «امیر‌رضا وزیری»خبر درگذشت نابهنگام کیومرث پوراحمد در...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست: یادبودی برای تنی چند...

این برنامه: بزرگداشت «هوشنگ لطیف‌پور»، «جلال مقامی» و «شهروز ملک‌آرایی» با حضور «علی باقرلی»

ابدیت و یک روز، پادکست شماره صد و نود و نه:...

این برنامه: بزرگداشت «منوچهر اسماعیلی» با حضور «نیروان غنی‌پور»امروز هشتم فروردین ۱۴۰۲ زادروز...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره صد و نود و هشت:...

همگامی با «علی حاتمی» به روایت «احمد بخشی» این برنامه: کمال‌الملکلحظات آغازین سال...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره صد و نود و هفت:...

در چند ماه گذشته سینمادوستان ایرانی و هنر دوبله ایران سوگوار درگذشت تنی چند از بزرگان این...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره صد و نود و شش:...

پس از وقفه‌ای طولانی به دلیل اتفاقات ناگوار و جانکاه چند ماه گذشته، بازگشته‌ایم تا برایتان از...

بررسی واکنش‌های جهانی به نظر‌سنجی مجله «سایت‌اندساوند» در سال ۲۰۲۲: خشم...

اشاره: متن زیر مروری‌ست بر واکنش‌های صورت گرفته به هشتمین نظرسنجی ده‌سالانه مجله «سایت‌اند‌ساوند» که در شماره ۲۳ ماهنامه «فیلم امروز» در...

ابدیت و یک روز، فصل جشنواره‌ها: گزارشی از پنجاه و ششمین...

نزدیک به چهار ماه می‌‌شود که پخش پادکست ابدیت و یک روز را به دلیل اتفاقات ناگوار...

گزارش‌ شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم لندن: پار‌ه‌هایی از بهشت،...

اشاره: متن زیر بخش دوم و پایانی گزارش اختصاصی است از شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم لندن (۵ تا ۱۶ اکتبر۲۰۲۲)...

گزارش‌ شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم لندن: پار‌ه‌هایی از بهشت،...

اشاره: متن زیر بخش نخست گزارشی اختصاصی است از شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم لندن (۵ تا ۱۶ اکتبر۲۰۲۲) که در...