بهترین فیلم‌های سینمایی سال ۲۰۱۲

۱. هولی موتورز (Holy Motors) [لئو کاراکس ۲۰۱۲]