محبوب‌های سال

فیلم‌ها همچنان ساخته می‌شوند و سینما همچنان به راه خودش ادامه می‌دهد. فهرست زیر شامل تجربه‌هایی است که هرکدام به نوعی با خلاقیت‌ها، بلند‌پروازی‌ها،  نوآوری‌ها و برخورد‌های حرفه‌ای و جدی‌شان در عرصه هنر هفتم در هر سال میلادی/ شمسی مرا به وجد آورده و اوقات مرا خوش کرده‌اند. واقعیت این است که من با بیشتر این فیلم‌ها لحظات خوشایندی را تجربه کرده‌ام و شاید میزان رضایت من از فیلم اول تا فیلم پانزدهم چندان فاصله معنا داری با یکدیگر نداشته باشد. آنچه پیش رو شماست مجموعه‌ای است از آثاری که هر کدام به نوعی ذهن مرا به خود مشغول کرده‌اند و دوست داشتم در فرصتی درباره‌شان می‌نوشتم یا با دوستی ساعت‌ها یا دقیقه‌ها به گفت‌وگو می‌نشستم. آقایان و خانم‌های فیلمساز بابت تلاش‌ها و کوشش‌های ارزشمند‌تان متشکریم.

بهترین فیلم‌های سال ۲۰۱۲

بهترین‌ فیلم‌های سال ۲۰۱۱