خانه 2019 ژوئن

بایگانی ماهانه: ژوئن 2019

گزارش‌ شصت و دومین دوره جشنواره فیلم لندن: بتاز پیش از آنکه دیر شود

اشاره: متن زیر گزارشی اختصاصی است از شصت و دومین دوره جشنواره فیلم لندن (۱۰-۲۱ اکتبر سال ۲۰۱۸) که به درخواست و...

ابدیت و یک روز، شماره هشتاد و هشت: چهل و دو‌ سالگی «راننده تاکسی»...

موضوع این برنامه همچون پادکست‌های شماره ۸۰ و ۸۱ ما به چهل و دو سالگی فیلم...