بایگانی ماهانه: می 2021

ابدیت و یک روز، پادکست شماره صد و پنجاه و سه: ایام همسنگی با...

همگامی با «علی حاتمی» به روایت «احمد بخشی» این برنامه: سوته‌دلانبا آقای «احمد...

گزارش‌ شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم لندن: زمستان است و برفی نیست

اشاره: متن زیر گزارشی اختصاصی است از شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم لندن (۷ تا ۱۸ اکتبر سال ۲۰۲۰) که در...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره صد و پنجاه و دو: رسم عاشق‌کشی؛ چند...

این برنامه: حسن‌ حسندوست و تدوین فیلم‌های غیر ایرانیدر کارنامه متنوع «حسن حسندوست»،...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره صد و پنجاه و یک: رسم عاشق‌کشی؛ چند...

این برنامه: حسن حسندوست و حمید جبلی، حسن فتحی، حمیدرضا قطبی، ابوالحسن داوودی، علیرضا داوودنژاد و خسرو معصومی