خانه 2021 آگوست

بایگانی ماهانه: آگوست 2021

ابدیت و یک روز، ویژه درگذشت «دکتر حمیدرضا صدر»: «عباس یاری» و «پژمان راهبر»...

حدود چهل روز پیش دکتر حمیدرضا صدر نویسنده، منتقد سینما و مفسر فوتبال در ۲۵ تیر سال...