اشاره: سال ۱۳۸۰ «محسن مخملباف» با فیلم «سفر قندهار» دوباره به سوژه مطبوعات ایران بدل شد. در آن دوران در نشریه «همشهری جمعه» و «سینمای نو» به دلیل اقبال جهانی به آن فیلم و همچنین به خاطر ته مانده علاقه‌ای که به مخملباف در من رسوب کرده بود، سعی کردم مجموعه مفصلی از نقد‌های خارجی درباره آن فیلم را گردآوری و پس از ترجمه (به دست بچه‌های دنداپزشک که حال به واسطه من پای‌شان به مطبوعات باز شده بود) چاپشان کنم. آنچه در زیر می‌خوانید به ترتیب گزارش‌هایی خبری بود به قلم خودم درباره حواشی تولید فیلم‌های مخملباف و مجید مجیدی و همچنین جنجال مطبوعات آمریکایی پیرامون حضور یک تروریست آمریکایی (البته به ادعای ایشان) در فیلم «سفر قندهار» (که نقل قولش در مطبوعات ایران موجب دلخوری مخملباف شد و دست آخر هم معلوم نشد سرانجام آن حرف‌ها نیز به کجا انجامید) که هر دو بدون ذکر نام نویسنده (البته نام من در فهرست معرفی مطالب در کنار عنوان گزارش اول درج شده بود) در تاریخ‌های ۲ آذر و ۸ دی سال ۱۳۸۰ با عناوین «تصویر؛ تنها سوغات افغانستان» و «نام من هیچکس» (نسخه پی‌دی اف) به چاپ رسیدند.