اشاره: در هفته‌نامه «سینمای نو» در مقطعی تصمیم گرفتم تا مجموعه‌ای از گفت و گو‌های کارگردان‌های سینما را تحت عنوان «فیلمساز به روایت فیلمساز» تهیه، ترجمه و چاپ کنم. در آن دوران ساعت‌ها در اینترنت می‌گشتم و از گوشه و کنار مصاحبه‌های فیلمسازان را پیدا می‌کردم و سعی می‌کردم تا دورنمای جامعی از ذهنیت فیلمسازان در آن ترجمه‌ها شکل دهم. محصول آن تلاش‌ها البته از چهار فیلمساز فراتر نرفت و نشریه تعطیل شد. (آخرین فیلمسازی که مشغول گردآوری نظراتش بودم «الیور استون» بود. حجم پرینت گفت و گو‌های او آنقدر زیاد شده بود که «مازیار اسلامی» به طعنه به من می‌گفت پرونده و اسناد «جی‌‌اف‌‌کی» این اندازه نشده بود! گفت و گو‌هایی که البته و متاسفانه به دلیل تعطیلی نشریه هیچگاه رنگ ترجمه و چاپ را به خود ندیدند)

نوشته زیر، ترجمه‌ای بود از چندین گفت و گوی «تیم برتون» که در تاریخ ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۱ در مجله «سینمای نو» با عنوان «ما همیشه دروغ می‌گوییم!» (نسخه پی‌دی‌اف) در هفته‌نامه «سینمای نو» به چاپ رسید.