اشاره: نوشته زیر، ترجمه‌ای بود از مجموعه گفت و گو‌های «ریچارد لینکلیتر» به مناسبت نمایش عمومی فیلم «زندگی در بیداری» در سینما‌های آمریکا که در تاریخ ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۰ در هفته‌نامه «سینمای نو» با عنوان «آگاهی در دنیای رویا» (نسخه پی‌دی‌اف) به چاپ رسید.