اشاره: به مناسبت نمایش عمومی فیلم «اتاق امن» (دیوید فینچر) پرونده‌ای گردآوری کردم که در تاریخ ۳۱ فروردینسال ۱۳۸۱ در هفته‌نامه «سینمای نو» به چاپ رسید. در آن زمان هنوز فیلم را ندیده بودم و عنوان فیلم را به اشتباه «اتاق وحشت» ترجمه کردیم. بخش دوم (بخش اول را می‌توانید در اینجا بخوانید) این پرونده به مجموعه گفت و گو‌هایی با «جودی فاستر»، «فارست ویتاکر» و گزارش/نقدی درباره فیلم اختصاص داشت که با عناوین «اتاق وحشت را فراموش کنید»، «اتفاقی که نیفتاده؟ فقط فینچر بهترین فیلم خود را ساخته است…!» و «وقتی که برای هر کاری دیر شده‌است» (نسخه پی‌دی‌اف) به چاپ رسید.