اشاره: به مناسبت نمایش عمومی فیلم «اتاق امن» (دیوید فینچر) پرونده‌ای گردآوری کردم که در تاریخ ۳۱ فروردینسال ۱۳۸۱ در هفته‌نامه «سینمای نو» به چاپ رسید. در آن زمان هنوز فیلم را ندیده بودم و عنوان فیلم را به اشتباه «اتاق وحشت» ترجمه کردیم. بخش اول این پرونده به مجموعه گفت و گو‌هایی با دیوید فینچر اختصاص داشت که با عنوان «نفرین‌شدگان» (نسخه پی‌دی‌اف) به چاپ رسید.