اشاره: شبی در زمستان سال ۱۳۸۰ موقعیتی پیش آمد که با دوست عزیزم «میثم مولایی» برویم سر صحنه فیلمبرداری فیلم «شب‌های روشن» به کارگردانی «فرزاد موتمن» و خب نتیجه آن نوشتن گزارشی بود به قلم او و من که در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۰ با عنوان «غریزه عاطفه خورش کرفس» (نسخه پی‌دی‌اف) در هفته‌نامه «سینمای نو» به چاپ رسید.