اشاره: نوشته زیر، یادداشت کوتاهی بود درباره فیلم «بازی» (دیوید فینچر) که به مناسبت پخش از تلویزیون در تاریخ ۸ دی سال ۱۳۸۰ با عنوان «زیستن» (نسخه پی‌دی‌اف) در هفته‌نامه «سینمای نو» به چاپ رسید. این یادداشت اولین نوشته‌ای بود از من پیشتر‌ها در روزنامه «نشاط» به مدد و موافقت آقای «سینا مطلبی» به چاپ رسیده بود و عملا تایید و جاپ آن سرآغاز فعالیت‌های من در عرصه مطبوعات شد.