در بیست و دومین قسمت از مجموعه پادکست‌های «ابدیت و یک روز»، در بخش اول «کامبیز روشن‌روان» از تجربه ساخت موسیقی «مسافر» و همکاری‌اش با «عباس کیارستمی» می‌گوید. در قسمت دوم این پادکست نیز شنونده بخش پایانی گفتگوی «محمدرضا جوزی» با خانوم «هایده صفی‌یاری» درباره همکاری‌اش با «اصغر فرهادی» در فیلم «فروشنده» و همچنین برخی دیگری از فیلم هایی که تدوینشان را به عهده داشته‌است، خواهید بود.

تدوین صدا و موسیقی: محمدرضا جوزی و محمد شکیبا

 

موسیقی های به‌ کار رفته در این پادکست:

۱. «رقص گدایی» از ساخته های «گروه کلزماتیکس» و برگرفته از آلبوم «جن‌زده»

۲. بخش هایی از موسیقی متن فیلم های «مسافر»، «کلوزآپ»، «گل‌های داوودی» و مجموعه تلویزیونی «امیرکبیر» همگی از ساخته‌های «کامبیز روشن‌روان»

 

لینک پادکست شماره بیست و دو در وب‌سایت ناملیک:

http://namlik.me/article/1491

لینک پادکست شماره بیست و دو در وب‌سایت شنو‌تو:

https://goo.gl/48cKV8

لینک پادکست شماره بیست و دو در وب‌سایت بیپ‌تونز:

https://goo.gl/YjoJij