اشاره: نوشته زیر، ترجمه‌ای بود از مجموعه گفت و گو‌های «جان وو» به مناسبت نمایش عمومی فیلم «رمزگویان باد» (بادگویان) که در تاریخ ۸ تیر سال ۱۳۸۱ که با عنوان «در جنگ دنبال رفاقت می‌گشتم» (نسخه پی‌دی‌اف) در هفته‌نامه «سینمای نو» به چاپ رسید.