اشاره: نوشته زیر، ترجمه‌ای بود از مجموعه گفت‌و‌گو‌های «امیر کوستوریتسا» که در اسفند سال ۱۳۸۱ با عنوان «سلطان همه کولی‌ها» (نسخه پی‌دی‌اف) در بخش «سایه خیال» ماهنامه «فیلم» با سفارش آقای «حمید‌رضا صدر» به چاپ رسید.