خانه پادکست

پادکست

مجموعه پادکست های سینمایی

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و شانزده: وداع با...

این برنامه مرتضی پورصمدی به روایت «بهرام عظیم‌پور» و «مهرداد اسکویی»

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و پانزده: بحث و...

به بهانه فراهم شدن امکان تماشای فیلم تفریق و در ادامه پادکست پیشین ما در این برنامه...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و چهارده: بحث و...

فیلم تفریق تازه‌ترین ساخته مانی حقیقی، پس از نمایش در چند جشنواره فیلم جهانی همچون لندن و...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و سیزده: وداع با...

این برنامه مرتضی پورصمدی به روایت «محمدرضا اصلانی»درگذشت مرتضی پورصمدی امسال، در ۱۱...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و دوازده: مد و...

ابراهیم گلستان به روایت «پرویز جاهد»- بخش پایانیاین بار...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و یازده: مد و...

ابراهیم گلستان به روایت «پرویز جاهد»- بخش نخستابراهیم گلستان اگر در میان ما...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و ده: فیلم «تصور»...

فیلم تصور ساخته علی بهراد چندی پیش پس از نمایش‌های موفق در جشنواره‌های جهانی در سینماهای ایران...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و نه: مد و...

ابراهیم گلستان به روایت «فرید اسماعیل‌پور»سینما‌دوستان ایرانی امسال در ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ با...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و هشت: نکوداشت «منوچهر...

به سرعت برق و باد به نخستین سالگرد درگذشت منوچهر اسماعیلی رسیده‌ایم. سال گذشته به هنگام درگذشت...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و هفت: تو خوشبختی...

این برنامه: کیومرث پوراحمد به روایت «اصغر رفیعی‌جم» و «مهدی هاشمی»این بار نیز...