«سایه روشن» به‌ روایت «حسن هدایت»: آخرین روزهای کارآگاه علوی

گفتگوی زیر شب‌هنگام در خانه آقای «حسن هدایت» انجام شد و در تاریخ ۱۵ آبان سال ۱۳۸۱ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه «همشهری» به‌چاپ رسید. از...

«محمد علی سجادی» درباره ساختن «اثیری»: اثیری یعنی

اشاره: گفتگوی زیر در دفتر «محمد علی سجادی» صورت گرفت و در تاریخ شنبه ۲۰ مهر سال ۱۳۸۱ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه «همشهری» چاپ شد....

«ابوالحسن داوودی» درباره «نان و عشق و موتور ۱۰۰۰»: معتقد به...

گفتگوی زیر در «خانه سینما» انجام شد و در تاریخ شنبه ۱۹ مرداد سال ۱۳۸۱ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه «همشهری» به‌چاپ رسید.متاسفانه به دلیل...

داریوش مهرجویی به بهانه حضور «بمانی» در بخش «نوعی نگاه» جشنواره...

گفتگوی زیر تا آنجایی که یادم می‌آید بعد از کلی تماس تلفنی و هماهنگی دست آخر بصورت کتبی با «داریوش مهرجویی» انجام شد که...