خانه برچسب ها آدم‌های ایکس: آخرالزمان

برچسب: آدم‌های ایکس: آخرالزمان

ابدیت و یک روز، پادکست شماره یک: بحثی درباره اقتباس‌های سینمایی...

 در نخستین برنامه از مجموعه پادکست‌های «ابدیت و یک روز» جدا از معرفی و توضیح چرایی راه‌اندازی این مجموعه، به بهانه نمایش عمومی و...