خانه برچسب ها آنگ لى

برچسب: آنگ لى

برگمان و ما‏: شطرنج‌باز‌های احساساتی

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای بود از متنی در روزنامه «گاردین» که در تاریخ‌های ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۹ و ۲۴ مهر ۱۳۸۴‏ با عناوین «عزیمت...

از سینما چه آموخته‌ایم: ببر غران، اژدهاى پنهان

اشاره: نوشته زیر ترجمه‌ای بود از مجموعه گفت و گو‌‌هایی چاپ شده در مجله «مووی میکر» که در تاریخ‌ ۱۶ فروردین ۱۳۸۴ با عنوان...

از سینما چه آموخته‌ایم: شما در حال تماشاى فیلم هستید

 اشاره: نوشته زیر ترجمه‌ای بود از مجموعه گفت و گو‌هایی چاپ شده در مجله «مووی میکر» که در تاریخ‌ ۲۴ آذر با عنوان «شما...