خانه برچسب ها آگنیشکا هولاند

برچسب: آگنیشکا هولاند

کوتاه درباره چند فیلم و حواشی شصت و سومین دوره جشنواره...

امروز صبح با ایستادن در صف «دو پاپ» شروع شده است و این سیستم عجیب بلیط دادن...