خانه برچسب ها ادوود

برچسب: ادوود

عشاق سینه‌چاک برادران مارکس

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای بود از دو گفتگو که در تاریخ ۹ مهر سال ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» در ستون «ده فرمان» با عنوان «عشاق سینه‌چاک برادران...