خانه برچسب ها اروتیسم

برچسب: اروتیسم

انقلابی قلابی

اشاره: متن زیر، اعترافات و توضیحاتی بود به بهانه انتشار کتاب «پنجاه طیف خاکستری» که آن روزها با فروش بیش‌از سی میلیون نسخه چاپی...