خانه برچسب ها اعترافات یک ذهن خطرناک

برچسب: اعترافات یک ذهن خطرناک

‏«من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم/ فکر می‌کنم همه...

اشاره: متن زیر، یادداشت بلندی است که به بهانه نمایش دو فیلم «من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم/ فکر می‌کنم...