خانه برچسب ها الخاندرو گوسالس ایناریتو

برچسب: الخاندرو گوسالس ایناریتو

اندر باب مواجهه با «بِردمن یا (فضیلت غیرمنتظرهٔ جهل)» (الخاندرو گونسالس...

سال عجیبی است این سال ۲۰۱۴ (و بعبارتی شاید «بود» فعل درست‌تری باشد وقتی سه روزی بیشتر به پایانش نمانده است). این حجم دغدغه...