خانه برچسب ها اين است اسپاينال تپ

برچسب: اين است اسپاينال تپ

شیرین و پست: جف ترماین

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «وقتى سرمان کلاه مى...