خانه برچسب ها ایران ۱۳۹۲

برچسب: ایران ۱۳۹۲

من، امروز، دیروز: روز جشن

تقدیم به دوستی که آن روزها بیشتر از قبل دوستش داشتمحس لحظات پایانی فیلم «نه» (پابلو لارین) حس مطبوع، شوق‌انگیز اما بغض‌آوری است همان‌جایی...