خانه برچسب ها ایزابل روسلینی

برچسب: ایزابل روسلینی

تام تیکور از «مخمل آبی» (دیوید لینچ ۱۹۸۶) می‌گوید: چیزی شبیه...

اشاره: نوشته زیر ترجمه‌ای است از گفتگوی روزنامه «دیلی تلگراف» با «تام تیکور» که در تاریخ ۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «چیزی شبیه...

شیرین و پست: دیوید اتکینز‏

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۱۴ اردیبهشت در سال ۱۳۸۲ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه همشهری...