خانه برچسب ها این است اورسن ولز

برچسب: این است اورسن ولز

پیتر باگدانوویچ از «همشهری کین» (اورسن ولز ۱۹۴۱) می‌گوید: ولز خیلی...

 اشاره: در فاصله بین آذر ۱۳۸۴ تا میانه‌های سال ۱۳۸۵، در سخت دوران زندگی‌ام به سر می‌بردم. برای ادامه تحصیل به بریتانیا سفر کرده...