خانه برچسب ها ببین چه کسی بر در می زند؟

برچسب: ببین چه کسی بر در می زند؟

مارتین اسکورسیزی: نیویورک جای دیگری است

اشاره : نوشته زیر٬ تر‌جمه‌ای است از گفتگوی مفصل تیموتی رایس  با مارتین اسکورسیزی از طرف مجله «مووی میکر»  که در سه شماره در...