خانه برچسب ها برف

برچسب: برف

من، امروز، دیروز: برف

بریتانیا را برف فرا گرفته است. دیشب از یازده شب تا پنج صبح داشتم گفت و گویی...