خانه برچسب ها بهترین سال‌های زندگی ما

برچسب: بهترین سال‌های زندگی ما

شیرین و پست: جو روسو

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ سه‌شنبه ۶ خرداد سال ۱۳۸۲ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه همشهری با...