خانه برچسب ها بُرات: آموزه‌های فرهنگی آمریکا برای انجام منفعت ملت پرشکوه قزاقستان

برچسب: بُرات: آموزه‌های فرهنگی آمریکا برای انجام منفعت ملت پرشکوه قزاقستان

به بهانه خستگی دسته‌جمعی از «۳۰۰» و شنیدن درباره «۳۰۰»‏: تازه‌تر...

اشاره: نوشته زیر، یادداشت بلندی است که به مناسبت نمایش عمومی فیلم «۳۰۰» در سینما‌های جهان و جنجال‌های پیش‌آمده پیرامونش،‌ در تاریخ ۷ خرداد...