خانه برچسب ها بیستمین دوره جشنواره فیلم جشنواره

برچسب: بیستمین دوره جشنواره فیلم جشنواره

گزارش بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر: گفت و گو با باد

اشاره: نوشته زیر، گزارشی بود از بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر که با همراهی دوست عزیزم «امین تاجیک» نوشتیم. این گزارش در تاریخ ۵...