خانه برچسب ها بیل دورام

برچسب: بیل دورام

شیرین و پست: ران شلتون

شاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ سه‌شنبه ۲ دی سال ۱۳۸۲ در روزنامه «شرق» با عنوان «تاکید روی...