خانه برچسب ها تشریح یك قتل

برچسب: تشریح یك قتل

شیرین و پست: دیمین اُدانل

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۱۱ خرداد سال ۱۳۸۲ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه همشهری با...