خانه برچسب ها تماس شيطانى

برچسب: تماس شيطانى

همه باید یک واحد تاریخ سینما را بگذرانند

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای بود از یک گفت و گو که در تاریخ ۱۰ آبان سال ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» در ستون «ده فرمان» با عنوان...