خانه برچسب ها جانى دپ

برچسب: جانى دپ

شیرین و پست: ژان آندری

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «به من نگاه‌کن»...