خانه برچسب ها جورگن لث

برچسب: جورگن لث

شیرین و پست: جورگن لث

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آذر سال ۱۳۸۲ در روزنامه «شرق» با عنوان «این صحنه...