خانه برچسب ها حمید جبلی

برچسب: حمید جبلی

ابدیت و یک روز، پادکست شماره صد و پنجاه و یک:...

این برنامه: حسن حسندوست و حمید جبلی، حسن فتحی، حمیدرضا قطبی، ابوالحسن داوودی، علیرضا داوودنژاد و خسرو معصومی

«خواب سفید» به روایت «حمید جبلی»: رویایی که تعبیر نشد

اشاره: گفتگوی زیر پس از کلی آمد و شد دست آخر بصورت کتبی انجام و در تاریخ چهارشنبه ۱۳ آذر سال ۱۳۸۱ در ضمیمه «همشهری جهان»...