خانه برچسب ها خانه سینما

برچسب: خانه سینما

علی معلم: خانه سینما را منحل کنید

اشاره: گفتگوی زیر در دفتر مرحوم «علی معلم» صورت گرفت و در تاریخ شنبه ۳۰ آذر سال ۱۳۸۱ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه «همشهری» چاپ شد. متاسفانه...