خانه برچسب ها خواهر ديگر

برچسب: خواهر ديگر

شیرین و پست: پال موریسن

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «وقتى سرمان کلاه مى...