خانه برچسب ها درگذشت کیومرث پوراحمد

برچسب: درگذشت کیومرث پوراحمد

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و چهار: تو خوشبختی...

این برنامه: کیومرث پوراحمد به روایت «بهزاد خداویسی»همچون چند برنامه پیشین، این بار...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و سه: تو خوشبختی...

این برنامه: کیومرث پوراحمد به روایت «مهدی باقربیگی» (بخش پایانی)همچون برنامه پیشین، در...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و دو: تو خوشبختی...

این برنامه: کیومرث پوراحمد به روایت «مهدی باقربیگی» (بخش نخست)بیش از چهل روز...

برای درگذشت «کیومرث پوراحمد» (۱۴۰۲-۱۳۲۸): بودنت هنوز مثل بارونه، مثل قدیما...

اشاره: در واکنش به درگذشت شوک‌آور درگذشت کیومرث پوراحمد از سردبیران ماهنامه «فیلم امروز» خواستم تا در ویژه‌نامه‌ای مرتبط با این موضوع...

ابدیت و یک روز، پادکست شماره دویست و یک: تو خوشبختی...

این برنامه: کیومرث پوراحمد به روایت «امیر‌رضا وزیری»خبر درگذشت نابهنگام کیومرث پوراحمد در...