خانه برچسب ها دکتر حشمت

برچسب: دکتر حشمت

چند فصل در قطار

روزگار برزخی آقای دکتر صرافی زاده یا چطور یک نفر می تواند روزتان را به آسانی به لجن بکشد:در قطار بودم به مقصد یکی...