خانه برچسب ها دکتر مهدی جعفری

برچسب: دکتر مهدی جعفری

برای درگذشت دکتر «مهدی جعفری»

بعد از خبر درگذشت دکتر «فرزین راه انجام»، همدانشگاهی عزیزم، بعد از پنجاه روز بستری شدن در...