خانه برچسب ها راب راینر

برچسب: راب راینر

شیرین و پست: جف ترماین

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «وقتى سرمان کلاه مى...