خانه برچسب ها رهایی از شاوشنک

برچسب: رهایی از شاوشنک

شیرین و پست: الیور پارکر

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ سه‌شنبه ۶ خرداد سال ۱۳۸۲ در ضمیمه «همشهری جهان» روزنامه همشهری با...