خانه برچسب ها رود ميستيک

برچسب: رود ميستيک

شیرین و پست: پال موریسن

اشاره: متن زیر ترجمه‌ای است از ستون روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۸۳ در روزنامه «شرق» با عنوان «وقتى سرمان کلاه مى...