خانه برچسب ها زامبی ۲

برچسب: زامبی ۲

شیرین و پست: الی راث

اشاره: متن زیر٬ ترجمه‌ای است از ستونی در روزنامه «ایندیپندنت» که در تاریخ یکشنبه ۱۴ دی سال ۱۳۸۲ در روزنامه «شرق» با عنوان «یکی...