خانه برچسب ها سابربیکن

برچسب: سابربیکن

اندر باب مواجهه با «بلکککلنزمن» (اسپایک لی ۲۰۱۸)

مسأله نژادپرستی و تحقیر و توهین و حذف فیزیکی و معنوی اقلیت‌های مذهبی و جنسیتی همچنان موضوع اصلی و دغدغه واقعی جمع کثیری از...